Menu

شرایط تعویض

1.این امکان برای شما فراهم شده است که محصول دریافتی خود را با هرمحصول دیگری که در وب سایت وجود دارد تعویض نمایید.

2. دقت کنید که برای تعویض حداکثر 48 ساعت فرصت دارید

  • تعویض هم به صورت حضوری می باشد هم از طریق وب سایت
  • هزینه برگشت و ارسال مجدد بر عهده شما می باشد

3. در صورت هرگونه ایراد در لباس  که کارشناسان ما تایید کنند هزینه رفت و برگشت مجدد بر عهده مجموعه سیواس می باشد.