Menu

حریم کاربر

سیواس کالکشن برای حریم شخصی کاربران احترام ویژه ای قائل می باشد. بنابراین اطلاعاتی که هنگام ثبت نام و اطلاعات ارسالی اعم از شماره تماس، کد ملی، آدرس و... وارد می کنید صرفا جهت بهبود عملکرد در ارسال می باشد .

از لحظه ثبت نام شما به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ سیواس خواهید بود و ما برای حفظ رضایت شما از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.